BEHEERSWERK

Natuurgebieden vragen zorg. Voor elk gebied wordt een doel voorop gesteld en een beheermethode uitgewerkt. Zo kan het inzetten van grote grazers een uitstekend middel zijn om de biodiversiteit te vergroten. Bloemrijk grasland is dan weer gebaat bij een jaarlijkse maaibeurt met wegnemen van het maaisel. Elders is hakhoutbeheer aangewezen. Ook nietsdoen kan een methode van beheren zijn. De evolutie van een gebied opvolgen blijft evenwel altijd nodig.

Minstens eens per maand komen vrijwilligers werken in de natuur. Ook jij kan deel uitmaken van de beheersploeg. Neem hiervoor contact op met Danny Deceukelier, Orveiestraat 26, 8552 Moen.
Tel 056 75 61 39, e-mail:
danny.deceukelier@telenet.be
.

 

 

 

 

Maandelijks, en in drukke perioden vaker, trekt onze beheerploeg de natuur in.

Hoed af voor deze vrijwilligers.
Hun grootste wens: nog meer helpende handen.

 

 

Het kalkgraslandmerkend in reservaat De Vaarttaluds volgens een door de overheid goedgekeurd beheerplan. Het kalkgrasland krijgt jaarlijks een maaibeurt.

 

 

 

 

Graasbeheer met Shetlandpony's.

 

Met de gemeente sloten we een overeenkomst om de wegen langs onze gebieden vrij te houden van sluikstort.