.

Jongeren zijn op al onze uitstappen en werkdagen welkom.

Bij JNM-Kortrijk zijn jongeren met interesse voor natuur van harte welkom.

fransLies

frietkotEline