De Vaarttaluds, de Oude Spoorweg, het Orveytbos te Moen.

Natura 2000 - Europees habitatgebied

 

De heuvelkam, die de waterscheidingslijn vormt tussen het Leie- en het Scheldebekken, werd bij de verbreding van het Kanaal Bossuit-Kortrijk doorgesneden. Zo ontstonden brede taluds die nu  een zeldzame flora herbergen.

Oppervlakte: Vaarttaluds 15 ha, Oude Spoorweg 5 ha, Orveytbos 26 ha. ANB, het Agentschap voor Natuur en Bos, beheert het Orveytbos, Natuurpunt Zwevegem beheert de Oude Spoorweg en de Vaarttaluds. Het gebied is vrij toegankelijk op de paden.

Recent werd het gebied uitgebreid met een nieuw bos, het Braebos, genoemd naar een toponym op de Ferrariskaart.

Deze gebieden zijn beschermd als Europees Habitatgebied (Natura 2000).

- Plan met wandelpad

- Projectnummer 3515

 

 

 

 

Vaarttaluds

 

Op de kalkrijke Ieperiaanse klei van de Vaarttaluds is een kruidenrijk grasland ontstaan met Wilde margriet, Vleeskleurige orchis, Rietorchis, Bijenorchis en Parnassia.

 

.

Oude Spoorweg

 

Aan beide zijden van het kanaal wordt een stuk van de vroegere spoorlijn Kortrijk-Avelgem als natuurgebied beheerd. In de omgeving van de Zwarte Brug groeit de beschermde Spekwortel en de Wilde hyacint

 

Orveytbos

Orveytbos

 

Is oorspronkelijk een stapeling van klei, uitgegraven bij de aanleg van het kanaal. Een deel werd bebost, een ander deel wordt als grasland beheerd. Graasbeheer gebeurt met Shetlandpony’s. Op de ondoordringbare klei zijn poelen ontstaan die rijk zijn aan amfibieën en waar watervogels komen foerageren. 

naar top pagina

 

 

Kooigembosrand

 

Dit gebiedje in eigendom ligt aan de rand van het Kooigem- en Grandvalbos. Het herbergt een rijke voorjaarsflora met Wilde hyacint, Bosanemoon, Salomonszegel en Gele Dovenetel.

 
Biestbosje Otegem

Biestbosje

 

Otegem

Een bronbos in het dal van de Biestbeek

 

Daalbeekbosje

Daalbeekbosje

 

Sint-Denijs

Een populierenbos werd omgevormd tot een educatief bosje met poel.

 

Poeldries

Poeldries

 

Moen

 

Braebos

 

Een nieuw bos, met autochtoon plantgoed, aansluitend bij de Vaarttaluds en de Oude spoorweg.

 

 

 

 

 

naar top pagina