Natuurpunt Zwevegem doet er alles aan om meer en betere natuur te creëren in Groot-Zwevegem. Dit komt de hele bevolking ten goede. Het aankopen van natuurgebieden is evenwel de enige garantie voor natuurontwikkeling op lange termijn.

Wij hebben met Natuurpunt onlangs drie percelen aangekocht, in totaal een kleine hectare.

Wij moeten grotendeels zelf instaan voor de betaling omdat de Vlaamse aankoopsubsidies heel vaak opgedroogd zijn.

Wij hebben een financiële duw nodig.
Jij kan ons op 2 manieren helpen:

1. Je stort minstens 40 euro op ons reservatenfonds en je krijgt daarvoor een fiscaal attest. Dit brengt je een fiscaal voordeel op, zie hiervoor de achterzijde van deze brief.  
Stort op rekening IBAN BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding ‘natuurgebied projectnr. 3515 Zwevegem’.

2. Ofwel je geeft een gift ofwel je sponsort het aankoopproject door een storting op ons eigen rekeningnummer 468-7202071-81 van Natuurpunt Zwevegem.

Binnenkort vind je de nieuwe natuur:

  • aan Moen Statie: een oude boomgaard, een hooiland en een deel voetweg  naast de oude spoorwegbedding: opp. 2280 m2 (de wettelijke bestemming is Parkgebied);
  • tussen de Sluislaan en de Knokkestraat vlakbij het nieuwe Braebos: een perceel akkerland met als wettelijke bestemming Natuurgebied: opp. 5940 m2;
  • op de Keiberg een weilandje, een ecologische stapsteen in het agrarisch landschap: opp. 886 m2;
  • Ter hoogte van het Daalbeekbosje te Sint-Denijs.

 

Stort op rekeningnummer  IBAN BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt v.z.w., Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
met vermelding “Projectnummer 3515”.

Voor giften vanaf 40 euro krijgt u automatisch een fiscaal attest.

Wenst U meer inlichtingen, contacteer Eddy Loosveldt, Lindelos 2, 8551 Heestert (Zwevegem), tel. 056 64 50 07, e-mail eddy.loosveldt@gmail.com